06 51447680 info@metrena.nl

Vlierdenseweg 231
5756 PE VLIERDEN

E-INSPECTIES

INSPECTIES

NEN 3140

De Nederlandse Wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installatie veilig moeten worden uitgevoerd. Werken met elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen levert risico’s op en het is aan de werkgever en werknemer om deze risico’s te beperken. U bent als eigenaar verplicht door wetgeving (Arbowet) en/of verzekeraars uw elektrische installaties periodiek te laten keuren volgens de NEN 3140  of volgens specifieke eisen van de verzekeraar. Ingenieursbureau Metrena heeft de juiste papieren en ervaringen voor het grondig en compleet uitvoeren van de NEN 3140 inspectie. Deze inspectie bestaat o.a. uit metingen, beproevingen en visuele inspecties. Na afronding van de inspectie ontvangt u van ons een uitgebreide rapportage met onze bevindingen.

NEN 1010 (Nieuwe installaties)

Inspectie nieuwe elektrische installaties volgens de NEN1010: 2015+ C1:2016.

“Elke installatie moet tijdens het installeren, voor zover redelijkheid uitvoerbaar, en bij voltooiing, worden geïnspecteerd voordat deze door de gebruiker in bedrijf wordt genomen.” Deze tekst staat letterlijk in de NEN1010. Maar waarom eigenlijk. Een inspectie volgens de NEN1010 is bedoeld om de installatie te toetsen of deze gemaakt is volgens deze norm. Door tijdsdruk en/of het niet voorhanden hebben van de juiste materialen wil tijdens de bouw van een installatie wel eens iets niet helemaal goed gemaakt worden. Ook het juist documenteren en bijhouden van tekeningen gaat wel eens niet juist.

De inspectie bestaat uit de volgende onderdelen:

Visuele controle Tijdens deze controle wordt de gehele installatie, voor zover bereikbaar, onder andere bekeken op de juistheid van het elektrisch materieel en of dit juist is geïnstalleerd. Verder wordt gekeken of de keuze van de beschermingsmaatregelen, bekabeling en beveiliging goed is. Ook worden tekeningen en schema’s gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Metingen en beproevingen De volgende metingen worden uitgevoerd waar relevant:
  • het ononderbroken zijn van geleiders;
  • isolatieweerstand van de installatie;
  • bescherming door scheiding van stroomketens;
  • automatische uitschakeling van de voeding;
  • aanvullende bescherming;
  • bepaling polariteit;
  • fasevolgorde;
  • functionele en operationele beproeving;
  • spanningsverlies.
Na afloop van de inspectie zal een rapportage gemaakt worden met hierin de eventuele gebreken vermeld. Waar mogelijk zal het eventuele gebrek op foto worden vastgelegd. Deze wordt dan opgenomen in de rapportage. Dit houdt onze rapportages inzichtelijk en makkelijk leesbaar.

NEN 1010 (Bestaande installaties)

Inspectie van bestaande elektrische installaties volgens de NEN1010: 2015.

Continuïteit in uw bedrijf is belangrijk en daarom wilt u voorkomen dat schade aan installaties leiden tot onder meer stagnatie in het productieproces. Storingen in het systeem, brand of andere ongevallen in uw bedrijf zijn niet wenselijk. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het welzijn van uw werknemers. Conform artikel 3.4 uit het Arbobesluit bent u verantwoordelijk als eigenaar en/of werkgever voor de elektrische installatie. U dient de werknemers te beschermen tegen risico’s die deze installatie met zich meebrengt.

Door periodiek een inspectie uit te laten voeren van uw elektrische installaties, kunt u de staat van de installatie nauwkeurig in de gaten houden. Gebreken in de elektrotechnische installaties kunnen verschillende oorzaken hebben. Het ontwerp kan niet deugdelijk zijn, fouten kunnen optreden tijdens de installatie, of er is wellicht sprake van achterstallig onderhoud of schade aan de installatie.

Tijdens de inspectie wordt de installatie gecontroleerd op de veiligheid. Veiligheid voor mensen, levende have en schade aan eigendommen door bescherming tegen de invloed van elektrische schok en verbranding. Ook wordt er gekeken of er schade is aan de installatie of afwijkingen welke ten koste gaat van de veiligheid of aanleiding geven tot gevaar.

Na afloop van de inspectie zal een rapportage gemaakt worden met hierin de eventuele gebreken vermeld. Waar mogelijk zal het eventuele gebrek op foto worden vastgelegd. Deze wordt dan opgenomen in de rapportage. Dit houdt onze rapportages inzichtelijk en makkelijk leesbaar.

SCIOS Scope 10 inspectie

Een grote bedreiging voor uw bedrijfs continuïteit; brand binnen uw gebouw(en).

Ingenieursbureau Metrena biedt u daarom scope 10 inspectie aan volgens de  NTA 8220 normen. Dit is geen vervanging van de NEN 3140, maar specifiek gericht op het signaleren van brandrisico’s veroorzaakt door de elektrische installatie.

Tot voorheen was er geen vaste manier voor het specifiek controleren van brandrisico’s op elektrische installaties.
De NTA 8220 is specifiek hiervoor ontwikkeld door iKeur, het Verbond van Verzekeraars en UNETO-VNI. Ondanks dat het NTA 8220 geen wettelijke verplichting is, kan dit door verzekeraars gevraagd worden. Veel verzekeraars stimuleren inspecties van elektrische installaties.

Aangezien deze controlemethodiek specifiek voor dit doel is ontwikkeld, vraagt dit net iets meer van de inspecteur. Tijdens de keuring inspecteren wij naast de vaste elektrische installatie ook de veiligheid van risicovolle apparaten machines. Door het volgen van de juiste opleidingen, cursussen, het bijhouden van wijzigingen in wet -en regelgeving en natuurlijk een rijke ervaring, is Metrena een uiterst geschikte partner voor uitvoering van de NTA 8220.

Na uitvoering van de werkzaamheden ontvangt u van ons keurig uitgewerkt rapport van onze bevindingen.

SCIOS Scope 8 inspectie

Een Scope 8 inspectie is een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie van uw vaste elektrische installatie. Deze inspectie is gebaseerd op de Nederlandse norm NEN 3140 “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning”. Metrena heeft inspecteurs die opgeleid en gecertificeerd zijn om uw installatie te beoordelen op veilig gebruik en voorkomen van letsel bij gebruikers.

Vraag direct een offerte aan

We informeren u graag over de inspectiemogelijkheden