06 51447680 info@metrena.nl

Vlierdenseweg 231
5756 PE VLIERDEN

E-INSPECTIES

INSPECTIES

NEN 3140

De Nederlandse Wet stelt dat elektrische installaties en apparaten veilig moeten zijn en dat werkzaamheden met of aan deze installatie veilig moeten worden uitgevoerd.

Werken met elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen levert risico’s op en het is aan de werkgever en werknemer om deze risico’s te beperken.

U bent als eigenaar verplicht door wetgeving (Arbowet) en/of verzekeraars uw elektrische installaties periodiek te laten keuren volgens de NEN 3140  of volgens specifieke eisen van de verzekeraar.

Ingenieursbureau Metrena heeft de juiste papieren en ervaringen voor het grondig en compleet uitvoeren van de NEN 3140 inspectie. Deze inspectie bestaat o.a. uit metingen, beproevingen en visuele inspecties. Na afronding van de inspectie ontvangt u van ons een uitgebreide rapportage met onze bevindingen.

NEN 1010 (Nieuwe installaties)

Inspectie nieuwe elektrische installaties volgens de NEN1010: 2015+ C1:2016.

“Elke installatie moet tijdens het installeren, voor zover redelijkheid uitvoerbaar, en bij voltooiing, worden geïnspecteerd voordat deze door de gebruiker in bedrijf wordt genomen.” Deze tekst staat letterlijk in de NEN1010. Maar waarom eigenlijk.

Een inspectie volgens de NEN1010 is bedoeld om de installatie te toetsen of deze gemaakt is volgens deze norm. Door tijdsdruk en/of het niet voorhanden hebben van de juiste materialen wil tijdens de bouw van een installatie wel eens iets niet helemaal goed gemaakt worden. Ook het juist documenteren en bijhouden van tekeningen gaat wel eens niet juist.

De inspectie bestaat uit de volgende onderdelen:

Visuele controle
Tijdens deze controle wordt de gehele installatie, voor zover bereikbaar, onder andere bekeken op de juistheid van het elektrisch materieel en of dit juist is geïnstalleerd. Verder wordt gekeken of de keuze van de beschermingsmaatregelen, bekabeling en beveiliging goed is. Ook worden tekeningen en schema’s gecontroleerd op juistheid en volledigheid.

Metingen en beproevingen

De volgende metingen worden uitgevoerd waar relevant:

  • het ononderbroken zijn van geleiders;
  • isolatieweerstand van de installatie;
  • bescherming door scheiding van stroomketens;
  • automatische uitschakeling van de voeding;
  • aanvullende bescherming;
  • bepaling polariteit;
  • fasevolgorde;
  • functionele en operationele beproeving;
  • spanningsverlies.

Na afloop van de inspectie zal een rapportage gemaakt worden met hierin de eventuele gebreken vermeld. Waar mogelijk zal het eventuele gebrek op foto worden vastgelegd. Deze wordt dan opgenomen in de rapportage. Dit houdt onze rapportages inzichtelijk en makkelijk leesbaar.

NEN 1010 (Bestaande installaties)

Inspectie van bestaande elektrische installaties volgens de geldende NEN1010.

Continuïteit in uw bedrijf is belangrijk en daarom wilt u voorkomen dat schade aan installaties leiden tot onder meer stagnatie in het productieproces. Storingen in het systeem, brand of andere ongevallen in uw bedrijf zijn niet wenselijk. Daarnaast bent u ook verantwoordelijk voor het welzijn van uw werknemers. Conform artikel 3.4 uit het Arbobesluit bent u verantwoordelijk als eigenaar en/of werkgever voor de elektrische installatie. U dient de werknemers te beschermen tegen risico’s die deze installatie met zich meebrengt.

Door periodiek een inspectie uit te laten voeren van uw elektrische installaties, kunt u de staat van de installatie nauwkeurig in de gaten houden. Gebreken in de elektrotechnische installaties kunnen verschillende oorzaken hebben. Het ontwerp kan niet deugdelijk zijn, fouten kunnen optreden tijdens de installatie, of er is wellicht sprake van achterstallig onderhoud of schade aan de installatie.

Tijdens de inspectie wordt de installatie gecontroleerd op de veiligheid. Veiligheid voor mensen, levende have en schade aan eigendommen door bescherming tegen de invloed van elektrische schok en verbranding. Ook wordt er gekeken of er schade is aan de installatie of afwijkingen welke ten koste gaat van de veiligheid of aanleiding geven tot gevaar.

Na afloop van de inspectie zal een rapportage gemaakt worden met hierin de eventuele gebreken vermeld. Waar mogelijk zal het eventuele gebrek op foto worden vastgelegd. Deze wordt dan opgenomen in de rapportage. Dit houdt onze rapportages inzichtelijk en makkelijk leesbaar.

SCIOS Scope 10 inspectie

Ingenieursbureau Metrena is gecertificeerd en gespecialiseerd in het uitvoeren van een SCIOS Scope 10 inspectie aan uw elektrische installaties.
Een SCIOS Scope 10-keuring is een methode die de brandveiligheid van elektrische installaties en de daarop aangesloten apparatuur in kaart brengt. De keuring houdt rekening met de wijze waarop u de elektrische installatie gebruikt en de omgeving waarin de elektrische installatie zich bevindt.
Wij adviseren u graag over het de eventueel uit te voeren inspecties. Heeft u vragen over welke inspectie dat uw bedrijf nodig heeft? Neem gerust contact op, wij staan u graag te woord.

SCIOS Scope 8 inspectie

Ingenieursbureau Metrena is gecertificeerd en gespecialiseerd in het uitvoeren van een SCIOS Scope 8 inspectie aan uw elektrische installaties.
Een Scope 8 inspectie is een gestandaardiseerde veiligheidsinspectie van uw vaste elektrische installatie. Deze inspectie is gebaseerd op de Nederlandse norm NEN 3140 “Bedrijfsvoering van elektrische installaties – Laagspanning”.
Wij adviseren u graag over het de eventueel uit te voeren inspecties. Heeft u vragen over welke inspectie dat uw bedrijf nodig heeft? Neem gerust contact op, wij staan u graag te woord.

Vraag direct een offerte aan

We informeren u graag over de inspectiemogelijkheden
I keur
InstallQ
Scios certificering