06 51447680 info@metrena.nl

Vlierdenseweg 231
5756 PE VLIERDEN

POWERQUALITY

POWERQUALITY

De betrouwbaarheid en kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening is van groot belang.

De huidige maatschappij is erg afhankelijk van elektriciteit.

Hierdoor groeit de aandacht voor een betrouwbare, kwalitatief goede elektriciteitsvoorziening. Door de toenemende gevoeligheid van apparatuur voor de vervorming van de netspanning en vervuilende factoren zijn er steeds meer problemen met apparaten, processen en installaties.

Bij het ontwerp van een installatie wordt er vaak teveel gekeken naar standaard installatievoorschriften en te weinig naar de kenmerken van de aangesloten installatiedelen.

Hierdoor kunnen o.a. de volgende problemen ontstaan:

  • beschadiging van apparatuur door kortstondige spanningsdips (flikker).
  • beschadiging van apparatuur door te hoge spanningen.
  • afschakelen van beveiligingen, waardoor processen worden onderbroken.
  • overbelasting van bedrading door hogere harmonischen.

De minimale kwaliteit van de netspanning is in Nederland vastgelegd in de Netcode. Hierin wordt verwezen naar de NEN-EN 50160, een Nederlandse norm, welke is gebaseerd op de Europese norm EN 50160.

Neem direct contact op!

Ik wil meer weten over de powerquality!

I keur
InstallQ
Scios certificering